Lubelskie Rowerem

Rezerwaty przyrody: Janów Lubelski i okolice

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

Lasy Janowskie to wielki obszar leśny w południowej części województwa lubelskiego i fragmentami wchodzący na teren województwa podkarpackiego. Stanowi zachodnią część kompleksu Puszczy Solskiej, która jest jednym z największych zalesionych obszarów w Polsce.

Wpis ten jest częścią serii o rezerwatach przyrody na Lubelszczyźnie.

Ochrona przyrody

Lasy Janowskie rozciągają się od okolic Borowa nad Wisłą do okolic Biłgoraja, gdzie graniczą z właściwą Puszczą Solską. Jest to teren stosunkowo płaski, urozmaicony tylko dolinami niedużych rzek i pasmami wzniesień wydmowych. Krajobraz leśny urozmaicają też dość liczne stawy rybne, o powierzchni od kilkunastu do kilkudziesięciu hektarów. Miejscowe piaszczyste gleby są niezbyt urodzajne, dlatego w niewielkim stopniu były zajmowane pod uprawy rolne – dzięki takim warunkom rozległe lasy mogły być zachowane w zwartym kompleksie. Znajdują się tutaj 4 rezerwaty przyrody:

Rezerwat przyrody Lasy Janowskie

Rezerwat przyrody Lasy Janowskie obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Rezerwat przyrody Kacze Błota

Nazwę rezerwat przejął od występujących moczar i bagien, na którychwystępowało ptactwo wodne w tym kaczki. Obecnie obszar rezerwatu to śródleśne torfowisko wysokie i przejściowe porośnięte borem sosnowym oraz łąki (skutek obniżenia się poziomu wód gruntowych). Występuje tu wiele gatunków roślin naczyniowych: rosiczki (pośrednia, długolistna, okrągłolistna), storczyk krwisty, pływacz (drobny i pośredni), bagno zwyczajne, żurawina błotna, tojeść pospolita, modrzewica zwyczajna, trzecinnik kępkowy, turzyce. Rezerwat jest dobrym miejscem lęgowym dla bielika, krótkoszpona i bociana czarnego.

Rezerwat przyrody Imielty Ług

Nazwa prawdopodobnie pochodzi z okresimielity – mapau rozbiorów Polski i w tłumaczeniu z rosyjskiego oznacza „rozległe bagno” i oddaje w sposób precyzyjny charakter rezerwatu.
Rezerwat został utworzony na terenie zajmowanym przez torfowiska wysokie (miąższość torfu 6m) i przejściowe, stawy oraz bory mieszane wilgotne i bagienne.

Rezerwat przyrody Szklarnia

O atrakcyjności rezerwatu stanowi duża liczba zbiorowisk roślinnych. Obszar rezerwatu jest charakterystyczny dla krajobrazu Puszczy Solskiej- podmokłe lasy z łąkami śródleśnymi i wydłużonymi wzgórzami, dawnymi wałami wydmowymi.

Exit mobile version