Rezerwaty przyrody: Puławy i okolice

Rezerwaty przyrody

Wpis ten jest częścią serii o rezerwatach przyrody na Lubelszczyźnie.

Rezerwat przyrody Łęg na Kępie w Puławach

 • Gmina: Miasto Puławy
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 4,71 ha
 • Rok utworzenia: 1963
 • Rodzaj: leśny

Utworzony w celu ochrony nadwiślańskiego lasu łęgowego. Jest to rezerwat częściowy fitocenotyczny położony na tarasie zalewowej Wisły, o całkowitej powierzchni 4,71 ha. Został utworzony w celu ochrony nadwiślańskiego lasu łęgowego. Występują tu liczne gatunki drzew krajowych i introdukowanych. Zobaczyć tu można gatunki obce takie jak: dąb błotny, topole włoska i kanadyjska, sosna wejmutka. Łęg na Kępie widoczny jest z dolnego ogrodu Parku Czartoryskich i okolic ogródków działkowych.

Rezerwat przyrody Czapliniec koło Gołębia

 • Gmina: Puławy
 • Nadleśnictwo: Puławy
 • Powierzchnia: 19,04 ha
 • Rok utworzenia: 1987
 • Rodzaj: faunistyczny

Został utworzony by chronić stanowiska lęgowego czapli siwej

Rezerwat przyrody Piskory

 • Gmina: Żyrzyn
 • Nadleśnictwo: Puławy
 • Powierzchnia: 203,02 ha
 • Rok utworzenia: 1998
 • Rodzaj: biocenotyczny

Najwyższe wartości przyrodnicze skupiają się w samym jeziorze, będącym jedną z najcenniejszych ostoi ptactwa wodno–błotnego na całej Lubelszczyźnie. Spotkać tu można bąka, bielika, orlika krzykliwego, zielonkę, rybitwę białoskrzydłą. Lęgi wywodzą tu także żurawie i gęsi gęgawe, a w pobliskich olsach – puchacz. Występująca tu populacja perkoza zausznika jest najliczniejsza na całej Lubelszczyźnie i jedna z najliczniejszych w kraju.

Rezerwat przyrody Krowia Wyspa

 • Gmina:
 • Kazimierz Dolny/Wilków

 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 62,30 ha
 • Rok utworzenia: 1991
 • Rodzaj: faunistyczny

Rezerwat przyrody Krowia Wyspa to prawdziwa gratka dla każdego miłośnika ptactwa z uwagi na liczne tutaj lęgowiska tych zwierząt. Rezerwat powstał w 1991 roku z zarządzenia ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Ochroną objęto tu stanowiska lęgowe wielu gatunków ptaków, głównie wodnych i błotnych, m.in. bataliona, rycyka, kulona, ostrygojada, brzegówki, czajki, pliszki żółtej, cyranki, cyraneczki, brodźca piskliwego i krwawodziobego, siweczki rzecznej i obrożnej, płaskonosa, czterech gatunków mew, rybitwy zwyczajnej i białoczelnej. Wyspa od dawna użytkowana jest jako pastwisko, nigdy nie sadzono tu wikliny, co było przyczyną wykształcenia się tu specyficznych zbiorowisk roślinnych.