Rezerwaty przyrody na lubelszczyźnie
Czas czytania: 8-10 min.

Rezerwaty przyrody na lubelszczyźnie

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody są jedną z najstarszych form ochrony przyrody. Przyroda regionu lubelskiego, mimo iż do II wojny światowej położonego w centrum Polski, została w dużym stopniu zachowana. Dzięki licznym formom ochrony przyrody, możemy nadal podziwiać piękno natury województwa Lubelskiego. Zobacz listę wszystkich rezerwatów podzielonych wg powiatów.

Lubelskie Rezerwaty przyrody – mapa

lubelskie rezerwaty przyrody - mapa
Mapa lubelskich rezerwatów przyrody. źródło: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie

Ochrona przyrody w Białej Podlaskiej

Rezerwatom przyrody na terenie Chełma i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Białej Podlaskiej, tutaj podajemy tylko ich listę:

 1. Rezerwat przyrody Omelno
 2. Rezerwat przyrody Chmielinne
 3. Rezerwat przyrody Łęg Dębowy
 4. Rezerwat przyrody Liski II
 5. Rezerwat przyrody Dobryń
 6. Rezerwat przyrody Czapli Stóg
 7. Rezerwat przyrody Stary Las
 8. Rezerwat przyrody Szwajcaria Podlaska

Ochrona przyrody w Biłgoraju

Rezerwat przyrody Szum

 • Gmina: Józefów
 • Nadleśnictwo: Zwierzyniec
 • Powierzchnia: 16,96 ha
 • Rok utworzenia: 1958
 • Rodzaj: krajobrazowy

Zachowanie przełomu rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza Środkowego. Rzeka Szum tworzy tu liczne, małe wodospady, zwane „szumami”.

Rezerwat przyrody Czartowe Pole

 • Gmina: Józefów
 • Nadleśnictwo: Józefów
 • Powierzchnia: 63,71 ha
 • Rok utworzenia: 1958
 • Rodzaj: krajobrazowy

Powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski nr 63, poz. 363). Celem powołania było zachowanie przełomu i doliny roztoczańskiej rzeki Sopot.

Rezerwat przyrody Obary

 • Gmina: Biłgoraj
 • Nadleśnictwo: Biłgoraj
 • Powierzchnia: 82,25 ha
 • Rok utworzenia: 1975
 • Rodzaj: torfowiskowy

Chroni naturalnie zachowane fragmenty torfowisk przejściowych i wysokich oraz rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Torfowiska występujące tutaj należą do rzadkich w kraju. Rośliny objęte całkowitą ochroną w rezerwacie to: pomocnik baldaszkowaty, rosiczka (długolistna, porośnięta i okrągłolistna), widłaki (jałowcowa ty, torfowy, wroniec,), gnidosz królewski, niebieska trawa, storczyki (kruszczyk szerokolistny i błotny), natomiast ochrona częściową objęte są: bagno zwyczajne i grzybienie białe. Rezerwat jest ostoją dla głuszca, miejsca lęgowe mają tutaj żuraw, bekas krzyk, czajka i kaczka krzyżówka, spotkać można również jarząbka i słonkę.

Ochrona przyrody w Chełmie

Rezerwatom przyrody na terenie Chełma i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Chełmie, poniżej znajduje się jedynie ich lista:

 1. Rezerwat przyrody Stawska Góra
 2. Rezerwat przyrody Bachus
 3. Rezerwat przyrody Serniawy
 4. Rezerwat przyrody Wolwinów
 5. Rezerwat przyrody Brzeźno
 6. Rezerwat przyrody Żmudź
 7. Rezerwat przyrody Roskosz
 8. Rezerwat przyrody Bagno Serebryskie
 9. Rezerwat przyrody Torfowisko Sobowice (Zawadówka)

Ochrona przyrody w Hrubieszowie

Rezerwatom przyrody na terenie Hrubieszowa i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Hrubieszowie, tutaj podajemy tylko ich listę:

 • Rezerwat przyrody Siedliszcze
 • Rezerwat przyrody Liski I
 • Rezerwat przyrody Gliniska
 • Rezerwat przyrody Suśle Wzgórza

Ochrona przyrody w Janowie Lubelskim

Rezerwatom przyrody na terenie Chełma i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Janowie Lubelskiem, poniżej znajduje się jedynie ich lista:

 1. Rezerwat przyrody Lasy Janowskie
 2. Rezerwat przyrody Kacze Błota
 3. Rezerwat przyrody Imielty Ług
 4. Rezerwat przyrody Szklarnia

Ochrona przyrody w Krasnymstawie

Rezerwat przyrody Wodny Dół

 • Gmina: Krasnystaw
 • Nadleśnictwo: Krasnystaw
 • Powierzchnia: 185,85 ha
 • Rok utworzenia: 1996
 • Rodzaj: leśno-krajobrazowy

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych szczególnego krajobrazu Wyniosłości Giełczewskiej, w tym malowniczych rozcięć erozyjnych pokrytych lessem z wyjątkowo rzadkimi i chronionymi roślinami. W rezerwacie warstwa drzew jest ważnym elementem ekosystemu leśnego i stanowi jeden z przedmiotów ochrony.

Rezerwat przyrody Głęboka Dolina

 • Gmina: Kraśniczyn
 • Nadleśnictwo: Krasnystaw
 • Powierzchnia: 289,12 ha
 • Rok utworzenia: 1996
 • Rodzaj: leśny

Przedmiotem ochrony jest krajobraz obejmujący malownicze rozcięcia erozyjne w formie dolin i wąwozów , fitocenozy leśne , lasy jaworowo – dębowe oraz buk występujący na granicy zasięgu. Z gatunków rzadkich i chronionych występują m.in.: barwinek pospolity, gnieźnik leśny , paprotnik kolczysty, parzydło leśne , wawrzynek wilcze-łyko.

Ochrona przyrody w Kraśniku

Rezerwatom przyrody na terenie Kraśnikai okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Kraśniku, tutaj podajemy tylko ich listę:

 1. Rezerwat przyrody Marynopole
 2. Rezerwat przyrody Natalin
 3. Rezerwat przyrody Doły Szczeckie
 4. Rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem

Ochrona przyrody w Lubartowie

Rezerwat przyrody Kozie Góry

 • Gmina: Lubartów
 • Nadleśnictwo: Lubartów
 • Powierzchnia: 41,04 ha
 • Rok utworzenia: 1958
 • Rodzaj: leśny

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych fragmentu lasu dębowego o charakterze naturalnym z dębem bezszypułkowym Quercus petrea , typowym dla siedlisk piaszczystych Wysoczyzny Siedleckiej.Rezerwat częściowy znajduje się w kompleksie leśnym Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, obejmuje las mieszczany świeży, pod względem fitosocjologicznym należący do środkowopolskich sosnowo-dębowych borów mieszanych Querco-Pinetum.

Ochrona przyrody w Lublinie

Rezerwatom przyrody na terenie Lublina i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Lublinie, poniżej znajduje się jedynie ich lista:

 1. Rezerwat przyrody Podzamcze
 2. Rezerwat przyrody Stasin
 3. Rezerwat przyrody Olszanka
 4. Rezerwat przyrody Chmiel
 5. Rezerwat przyrody Las Królewski

Ochrona przyrody na Pojezierzu Łęczyńskim

Rezerwat przyrody Jezioro Świerszczów

 • Gmina: Cyców
 • Nadleśnictwo: Chełm
 • Powierzchnia: 46,08
 • Rok utworzenia: 1959
 • Rodzaj: florystyczny

Ochroną rezerwatową objęte jest jezioro typu eutroficznego oraz przybrzeżny pas torfowisk niskich i przejściowych. Jezioro tkwi w dużej misie pochodzenia krasowego, wypełnionej 10-13 metrową warstwą gytii i torfu. Łączna powierzchnia torfowiska wynosi ok. 28 ha. Średnia głębokość jeziora wynosi 0,5 m, a maksymalna 1 m.

Rezerwat przyrody Jezioro Brzeziczno

 • Gmina: Ludwin
 • Nadleśnictwo: Parczew
 • Powierzchnia: 87,46 ha
 • Rok utworzenia: 1959
 • Rodzaj: torfowiskowy

W rezerwacie Brzeziczno występuje 15 zespołów roślinnych i 1 podzespół. Największą powierzchnię zajmuje torfowisko wysokie o charakterze leśnym. Drzewostan tworzą karłowate brzozy, sosny oraz krzewy wierzb. Spośród charakterystycznych roślin wysokotorfowiskowych duży udział mają: wełnianka pochwowata, modrzewica zwyczajna i kilka gatunków torfowców.

Ochrona przyrody w Łukowie

Rezerwatom przyrody na terenie Hrubieszowa i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Łukowie, tutaj podajemy tylko ich listę:

 1. Rezerwat przyrody Jata
 2. Rezerwat przyrody Topór
 3. Rezerwat przyrody Las Wagramski
 4. Rezerwat przyrody Kra Jurajska
 5. Rezerwat przyrody Kania

Ochrona przyrody w Opolu Lubelskim

Rezerwat przyrody Skarpa Dobrska

 • Gmina: Wilków
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 39,70 ha
 • Rok utworzenia: 1991
 • Rodzaj: krajobrazowy

Przedmiotem ochrony są naturalne odsłonięcia skał czwartorzędowych oraz muraw kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin. Rezerwat słynie z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich głębokość dochodzi do 40 m. Spośród roślin na szczególną uwagę zasługuje tu miłek wiosenny, oman wąskolistny, wężymord stepowy, ostnica włosowata, turzyca delikatna, wisienka karłowata.

Rezerwat przyrody Krowia Wyspa

 • Gmina:
 • Kazimierz Dolny/Wilków

 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 62,30 ha
 • Rok utworzenia: 1991
 • Rodzaj: faunistyczny

Rezerwat przyrody Krowia Wyspa to prawdziwa gratka dla każdego miłośnika ptactwa z uwagi na liczne tutaj lęgowiska tych zwierząt. Rezerwat powstał w 1991 roku z zarządzenia ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Ochroną objęto tu stanowiska lęgowe wielu gatunków ptaków, głównie wodnych i błotnych, m.in. bataliona, rycyka, kulona, ostrygojada, brzegówki, czajki, pliszki żółtej, cyranki, cyraneczki, brodźca piskliwego i krwawodziobego, siweczki rzecznej i obrożnej, płaskonosa, czterech gatunków mew, rybitwy zwyczajnej i białoczelnej. Wyspa od dawna użytkowana jest jako pastwisko, nigdy nie sadzono tu wikliny, co było przyczyną wykształcenia się tu specyficznych zbiorowisk roślinnych.

Ochrona przyrody Parczewie

Rezerwatom przyrody na terenie Parczewa i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Parczewie, tutaj podajemy tylko ich listę:

 1. Rezerwat przyrody Torfowisko przy Jeziorze Czarnym
 2. Rezerwat przyrody Królowa Droga
 3. Rezerwat przyrody Jezioro Obradowskie
 4. Rezerwat przyrody Czarny Las
 5. Rezerwat przyrody Lasy Parczewskie
 6. Rezerwat przyrody Warzewo

Ochrona przyrody w Puławach

Rezerwatom przyrody na terenie Puławach i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Puławach, poniżej znajduje się jedynie ich lista:

 • Rezerwat przyrody Łęg na Kępie w Puławach
 • Rezerwat przyrody Czapliniec koło Gołębia
 • Rezerwat przyrody Piskory
 • Rezerwat przyrody Krowia Wyspa

Ochrona przyrody w Radzyniu Podlaskim

Rezerwat przyrody Czapliniec w Uroczysku Feliksówka

 • Gmina: Radzyń Podlaski
 • Nadleśnictwo: Radzyń Podlaski
 • Powierzchnia: 15,67 ha
 • Rok utworzenia: 1973 ha
 • Rodzaj: faunistyczny

Powierzchnię Czaplińca stanowi jednopiętrowy sosnowy drzewostan w wieku szacowanym na ok. 180 lat z gęstym podszytem, w skład którego wchodzą: grab, dąb, jabłoń płonka, jarzębina a także bez czarny. W warstwie krzewów dominuje: malina, leszczyna, jeżyna oraz trzmielina brodawkowata. W warstwie runa występują: konwalijka dwulistna, gwiazdnice, konwalia majowa, zawilce gajowe oraz żółte, pięciornik biały, dąbrówka rozłogowa, szczawik zajęczy oraz wiele innych. Wartym uwagi jest fakt, iż jest tu największe zagęszczenie ptaków w porównaniu z innymi tego typu biotopami.

Ochrona przyrody w Świdniku

Rezerwat przyrody Wierzchowiska

 • Gmina: Piaski
 • Nadleśnictwo: Świdnik
 • Powierzchnia: 24,52 ha
 • Rok utworzenia: 1983
 • Rodzaj: leśny

Celem ochrony jest zachowanie grądu z lokalną przewagą dębu lub lipy oraz licznymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin zielnych.W runie występują: parzydło leśne, lilia złotogłów, podkolan biały, gnieźnik leśny, pierwiosnek lekarski, narecznica szerokolistna, miodownik melisowaty, rutewka orlikolistna, konwalia majowa, czartawa drobna. Do osobliwości rezerwatu można zaliczyć brzozę o wymiarach 250 cm obwodu i wysokości 29m, 3 dęby o wymiarach 310, 485, 400cm obwodu oraz modrzew o wymiarach 237cm obwodu.

Ochrona przyrody w Tomaszowie Lubelskim

Rezerwatom przyrody na terenie Tomaszowa Lubelskiego i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Tomaszowie Lubelskim, tutaj podajemy tylko ich listę:

 1. Rezerwat przyrody Nad Tanwią
 2. Rezerwat przyrody Piekiełko
 3. Rezerwat przyrody Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec
 4. Rezerwat przyrody Skrzypny Ostrów
 5. Rezerwat przyrody Skarpa Dobużańska
 6. Rezerwat przyrody Nowiny
 7. Rezerwat przyrody Zarośle
 8. Rezerwat przyrody Przecinka
 9. Rezerwat przyrody Jalinka
 10. Rezerwat przyrody Machnowska Góra

Ochrona przyrody we Włodawie

Rezerwatom przyrody na terenie Włodawy i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody we Włodawie, poniżej znajduje się jedynie ich lista:

 • Rezerwat przyrody Brudzieniec
 • Rezerwat przyrody Żółwiowe Błota
 • Rezerwat przyrody Małoziemce
 • Rezerwat przyrody Jezioro Orchowe
 • Rezerwat przyrody Magazyn
 • Rezerwat przyrody Trzy Jeziora

Ochrona przyrody w Zamościu

Rezerwatom przyrody na terenie Zamościa i okolic został poświęcony wpis: Rezerwaty przyrody w Zamościu, tutaj podajemy tylko ich listę:

 1. Rezerwat przyrody Łabunie
 2. Rezerwat przyrody Rogów
 3. Rezerwat przyrody Hubale
 4. Rezerwat przyrody Święty Roch
 5. Rezerwat przyrody Debry
 6. Rezerwat przyrody Popówka
 7. Rezerwat przyrody Broczówka
 8. Rezerwat przyrody Wieprzec
 9. Rezerwat przyrody Wygon Grabowiecki
 10. Rezerwat przyrody Księżostany
Znasz miejsca na Lubelszczyźnie, które warto pokazać? Możesz je opublikować na naszej stronie przechodząc TUTAJ.
Dodaj komentarz:
MUSISZ TO ZOBACZYĆ:
Poleski Park Narodowy Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy to jedno z najbardziej spokojnych i urokliwych miejsc leżących w dorzeczach Wieprza i Bugu. Jeżeli chcesz spędzić czas w pięknym, pełnym odprężającej zieleni i ciekawym miejscu, to z całą pewnością musisz zobaczyć co kryje to miejsce.

ZOBACZ
Zamknij
do góry