Trasa rowerowa: Kazimierz Dolny » Kraśnik

Okolice Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego

Szlak rowerowy Kazimierz Dolny – Kraśnik wiedzie przez zachodnią część Wyżyny Lubelskiej, sporą część trasy pokonamy jadąc przepiękną doliną Wisły.

Bierze on początek w Kazimierzu Dolnym, miasteczku malowniczo położonym w dolinie Wisły, z wspaniałą renesansową zabudową. Następnie przebiega przez Płaskowyż Nałęczowski, objęty na tym obszarze ochroną w ramach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dalej przecina Równinę Bełżycką, mijając Małopolski Przełom Wisły by zakończyć swój bieg w Kraśniku.

Mapa trasy

Opis szlaku:

Trasa rowerowa zaczyna się w Kazimierzu dolny przy ulicy nadrzecznej. Z Kazimierza podążać będziemy w kierunku miejscowości Dobre i Skarpy Dobrskiej gdzie znajduję się Rezerwat Przyrody. Dalej szlak wkracza na monotonny obszar Kotliny Chodelskiej. Zachodnia część tej krainy, przez którą przebiega trasa, charakteryzuje się znacznym udziałem sadów i chmielników w jej ogólnej powierzchni. Szlak wiedzie tu wzdłuż przeciwpowodziowego wału Wisły, a dalej wkracza na teren Wzniesień Urzędowskich gdzie przecina Wrzelowiecki Park Krajobrazowy.

Stawy - Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
Stawy – Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

Następnie trasa ponownie zbliża się do doliny Wisły w miejscowości Józefów. Dalszy odcinek prowadzi doliną Wyżnicy, a następnie Urzędówki, gdzie znajdują się warte uwagi miejscowości o tradycjach garncarskich: Bęczyn i Urzędów. Następnie szlak powraca do doliny Wyżnicy i dochodzi do Kraśnika. Trasa mierzy 106,5 km długości.

Urząd Gminy w Józefowie
Urząd Gminy w Józefowie

Najniższy punkt (ok. 124 m n.p.m.) znajduje się w dolinie Chodelki, natomiast najwyższy (ok. 252 m n.p.m.) w Kraśniku w pobliżu skrzyżowania szlaku z drogą krajową nr 19. Pod względem technicznym odznacza się średnim stopniem trudności. Wiedzie ona w większości drogami asfaltowymi.