Rezerwaty przyrody: Biała Podlaska i okolice

Rezerwaty przyrody

W okolicach Białej Podlaskiej znajduje się 8 rezerwatów i obszarów chronionych, znajdują się tu też liczne pomniki przyrody: 103 drzewa reprezentowane przez pojedyncze drzewa oraz grupy drzew, 4 głazy narzutowe oraz 1 stanowisko wawrzynka wilczełyko.

Wpis ten jest częścią serii o rezerwatach przyrody na Lubelszczyźnie.

Rezerwat przyrody Omelno

 • Gmina: Drelów
 • Nadleśnictwo: Radzyń Podlaski
 • Powierzchnia: 23,28 ha
 • Rok utworzenia: 1965
 • Rodzaj: leśny

Rezerwat założono z inicjatywy Lokalnego Strażnika Łowczego Franciszka Łobejko z miejscowości Lisiowólka. Celem ochrony jest las lipowy pochodzenia naturlanego.

Rezerwat przyrody Chmielinne

 • Gmina: Leśna Podlaska
 • Nadleśnictwo: Biała Podlaska
 • Powierzchnia: 69,55 ha
 • Rok utworzenia: 1967
 • Rodzaj: leśny

Przedmiotem ochrony są zespoły leśne położone w szerokiej dolinie rzeki Klukówki: łęg jesionowo-olszowy, łęg jesionowo–wiązowy, grąd, ols. Są tu dobrze zachowane zespoły leśne z licznie występującym chmielem (stąd nazwa rezerwatu). Z roślin chronionych na terenie rezerwatu występują: wawrzynek wilczełyko , kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity , wroniec widlasty , gnieźnik leśny . Do osobliwości należą: zawilec żółty , zdrojówka rutewkowata , parzydło leśne , kokorycz pusta , bez koralowy (Sambucus racemosa).

Rezerwat przyrody Łęg Dębowy

 • Gmina: Janów Podlaski
 • Nadleśnictwo: Biała Podlaska
 • Powierzchnia: 132,38 ha
 • Rok utworzenia: 1972
 • Rodzaj: leśny

Teren rezerwatu w całości jest położony w szerokiej dolinie Bugu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki na obszarze dolnej terasy, corocznie zalewanej w okresie spływu wód wiosennych. Drzewostan rezerwatu rosnący na siedliskach żyznych i bardzo żyznych cechuje duży stopień naturalności. Główną osobliwością przyrodniczą jest rzadki na terenie Polski las łęgowy z zachowanym na dużej powierzchni starodrzewem dębu szypułkowego i olszy czarnej.

Rezerwat przyrody Liski II

 • Gmina: Drelów
 • Nadleśnictwo: Międzyrzec
 • Powierzchnia: 128,84 ha
 • Rok utworzenia: 1981
 • Rodzaj: leśny

Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie lasu o charakterze naturalnym z licznymi zespołami roślinnymi oraz gatunkami roślin rzadkich i chronionych.

Rezerwat przyrody Dobryń

 • Gmina: Zalesie
 • Nadleśnictwo: Chotyłów
 • Powierzchnia: 86,60 ha
 • Rok utworzenia: 1983
 • Rodzaj: leśny

Przedmiot ochrony to zachowanie lasu o charakterze naturalnym z licznymi drzewami dębu szypułkowego o charakterze pomnikowym.

Rezerwat przyrody Czapli Stóg

 • Gmina: Zalesie
 • Nadleśnictwo: Chotyłów
 • Powierzchnia: 4,82 ha
 • Rok utworzenia: 1987
 • Rodzaj: faunistyczny

Przedmiot ochrony jest tuaj zachowanie miejsc lęgowych czapli siwej oraz ostoi wielu ptaków śpiewających.

Rezerwat przyrody Stary Las

 • Gmina: Konstantynów
 • Nadleśnictwo: Biała Podlaska
 • Powierzchnia: 5,88 ha
 • Rok utworzenia: 1995
 • Rodzaj: leśny

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconego fragmentu grądu z licznymi okazami drzew pomnikowych. Przedmiotem ochrony jest dobrze wykształcony grąd z fragmentami boru mieszanego, z gatunkami dominującymi dębem szypułkowym i sosną zwyczajną w wieku około 130-140 lat. Według głównego przedmiotu ochrony jest to rezerwat nasadzeń i upraw (Nu) podtypu starych drzewostanów (dp). Celem ochrony jest zachowanie dobrze wykształconego grądu ze starodrzewem dębowo-sosnowym. Przedmiotem ochrony jest starodrzew dębowo-sosnowy, zbiorowiska roślinne, chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Według głównego typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów (L) podtypu lasów mieszanych nizinnych (lni)

Rezerwat przyrody Szwajcaria Podlaska

 • Gmina: Terespol
 • Nadleśnictwo: Chotyłów
 • Powierzchnia: 24,00 ha
 • Rok utworzenia: 1995
 • Rodzaj: leśno-krajobrazowy

Przedmiotem ochrony jest tutaj zachowanie naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych urozmaiconych drzewostanów położonych na skarpie rzeki Bug z licznymi drzewami pomnikowymi.