Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Poludnioworoztoczanski Park Krajobrazowy

Ten park, rozłożony w dwóch województwach – podkarpackim i lubelskim – chroni od 1989 roku piękną formę rzeźby terenu oraz zabytki dwóch stykających się kultur, zachodniej i wschodniej. Jeżeli lubisz odpoczywać na świeżym powietrzu i dodatkowo podziwiać pozostałości bunkrów wojennych lub staropolskie kapliczki, jest to miejsce idealne dla Ciebie.

Delikatne wzniesienia, łagodne doliny oraz wąwozy pochodzą z okresu trzeciorzędu, co powoduje, że są niesamowitym zjawiskiem. Każdy, kto lubi wędrować po Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym ma również możliwość dostrzeżenia wydm, wciosów i derb, które urozmaicają krajobraz. Mimo niewielkiego poziomu sieci rzecznej znajdują się tu górne odcinki Tanwi, Raty, Świdnicy, Brusieńki i kilku mniejszych rzeczek. Taki ekosystem jest idealnym miejscem do rozrostu wielu rodzajów roślin.

Najcenniejszym atutem parku są jego lasy, które zajmują ponad połowę powierzchni. Charakterystycznym zbiorowiskiem jest buczyna karpacka oraz siedliska zdominowane przez grądy, dużo rzadziej można podziwiać bory mieszane. Do najciekawszych reprezentantów królestwa roślin należy zaliczyć bagnicę torfową, bodziszek żałobny, rosiczkę okrągłolistną, wawrzynek wilcze łyko oraz wilczomlecz migdałolistny. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy jest również schronieniem wielu zagrożonych, chronionych gatunków zwierząt. Występuje tu puszczyk uralski, bocian czarny, trzmielojad, dzięcioł zielonosiwy oraz pliszka górska. Każdy kto lubi wycieczki rowerowe bądź piesze z pewnością zauważy zająca szaraka, jelenia europejskiego bądź sarnę, które występują tu bardzo licznie. Park jest ostoją dla zwierząt, które zostały wpisane do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” – bielika, orlika krzykliwego i bobra europejskiego.

Na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego wytyczono wiele ścieżek i szlaków, które umożliwiają ciekawe rowerowe wycieczki i piesze wędrówki. Niewątpliwie, jest to miejsce, które warto odwiedzić i wybrać się na Szlak im. Świętego Brta Albreta, Ścieżkę przyrodniczo-kulturową z Horyńca-Zdroju do Nowin Horynieckich. Liczne pomniki przyrody, zabytki i zagrożona flora oraz fauna sprawiają, że jest to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce.