Kazimierz Dolny – Co warto zobaczyć?

Turysta zagraniczny pragnący poznać nasz piękny kraj zazwyczaj zaczyna podróż od stolicy, następnie wizytując Kraków i Wieliczkę. Jeśli pobyt trwa dłużej niż jeden weekend, można być prawie pewnym, że na szlaku zwiedzania znajduje się także Lublin i liczne atrakcje rozsiane w jego sąsiedztwie.

Atrakcyjne miasteczko nad Wisłą

Po renesansowym Zamościu i uzdrowiskowym Nałęczowie podróżnik przewędruje przez piękny rynek w Kazimierzu Dolnym. Być może po latach będzie wspominał to malownicze miasteczko nad Wisłą, jako jedno z najpiękniejszych miejsc jakie dane mu było odwiedzić w Polsce.

Kazimierz Dolny liczy sobie około 3 tysięcy mieszkańców, ale w sezonie turystycznym trwającym tu od wczesnej wiosny do późnej jesieni, wydaje się, że miejscowość jest ludniejsza. Praktycznie co weekend na malowniczym rynku odbywają się imprezy o zasięgu lokalnym, a parę razy w roku – nawet ogólnopolskim.

Ze względu na położenie wśród malowniczych wzgórz i w sąsiedztwie efektownie wijącej się Wisły, Kazimierz jest popularny wśród filmowców. Kręcono tu zdjęcia do kilku seriali i kilkunastu filmów. Uroki krajobrazów doceniano już przed wojną. Jeden z większych hitów ówczesnej kinematografii, „Dybuk” z 1937 roku, to pierwszy polski film pełnometrażowy w języku jidysz. Sceny plenerowe tej fabuły powstały właśnie w Kazimierzu.

Z czego słynie Kazimierz Dolny?

Nie jest to przypadek, ponieważ historia Kazimierza jest nierozerwalnie związana z historią osadnictwa i rozwoju kultury żydowskiej w Polsce. Dziś po dawnych mieszkańcach pozostał budynek synagogi i zrujnowany kirkut (cmentarz), na terenie którego znajduje się pomnik utworzony z połamanych macew (nagrobków). Monument ma kształt wysokiej popękanej ściany, co od razu przywodzi na myśl Ścianę Płaczu w Jerozolimie. Nie dziwi więc, że zwiedzający zostawiają w murze karteczki z modlitwami i życzeniami, na wzór pielgrzymów spod muru zburzonej świątyni Salomona.

Kazimierz Dolny leży w dolinie pomiędzy wzgórzami, na prawym brzegu Wisły. Na każdym z pagórków otaczających miasteczko znajdują się słynne budowle lub pomniki. Zwiedzający mogą wspiąć się do ruin średniowiecznego zamku, po drodze mijając kościół farny z XVI wieku. Na Wzgórzu trzech Krzyży sąsiadującym ze wzgórzem zamkowym znajduje się pomnik oraz najsłynniejszy punkt widokowy na miasto. Po przeciwnej stronie miasteczka wznosi się ufortyfikowane wzgórze mieszczące kościół i klasztor Franciszkanów z XVII wieku.

Jednak najsłynniejsze zabytki Kazimierza Dolnego to pięknie zdobione kamienice Przybyłów przy rynku oraz kilka wyjątkowej urody spichlerzy na zboże z XVII wieku znajdujących się przy promenadzie wzdłuż portu nad Wisłą.

Poza centrum miasteczka, ale w zasięgu godzinnego spaceru znajdują się niesamowite wąwozy lessowe, osada Mięćmierz wyglądająca niczym żywy skansen oraz rezerwat przyrodniczy Krowia Wyspa.

Historia miasteczka

Zanim na arenie dziejów pojawiła się miejscowość Kazimierz, w XI wieku na jednym ze wzgórz okalających dzisiejsze centrum istniała osada Wietrzna Góra. Pod koniec XII wieku książę Kazimierz Sprawiedliwy przekazał tereny pod budowę klasztoru zgromadzeniu Norbertanek. Wtedy także pojawiła się obecna do dzisiaj nazwa miejscowości Kazimierz. Nieco uprzedzając fakty, warto pamiętać, że to od wymienionego władcy, a nie Kazimierza Wielkiego, pochodzi nazwa miasta.

Lokacja powoli się rozrastała, aż w roku 1325 król Władysław Łokietek zdecydował o utworzeniu parafii i przekazał środki na budowę kościoła. Nieco później Kazimierz Wielki nadał osadzie prawa miejskie, a w roku 1406 Władysław Jagiełło lokował miasto na prawie magdeburskim. Wtedy też wytyczono, w części zachowany do teraz, ład urbanistyczny.

Do dziś istnieje w Kazimierzu przeprawa promowa. W średniowieczu była ona jednym z głównych źródeł zarobków miasta. Ruch przez rzekę musiał być spory ponieważ przez Kazimierz wiódł szlak handlowy na Ruś. Bliskości Wisły miasto zawdzięcza swój największy rozkwit w XVI i do połowy XVII wieku. Z portu rzecznego w Kazimierzu transportowano zboże do Gdańska. Było to niezwykle dochodowe przedsięwzięcie, na handlu pszenicą bogaciły się rody, które następnie fundowały bogato zdobione murowane kamienice.

Wtedy także powstały piękne spichlerze, w szczytowym okresie było ich około 60. Jako że historia miasta jest ściśle powiązana z historią I Rzeczpospolitej, w 1656 prosperity miejscowości brutalnie przerwał najazd szwedzki. Spalony i ograbiony Kazimierz już nigdy nie odzyskał blasku i wagi jaką miał wcześniej.

W czasach zaborów miasto utraciło prawa miejskie, m.in. ze względu na wspieranie kolejnych powstań przeciw zaborcom. Dopiero pod koniec XIX wieku wróciły lepsze czasy dla Kazimierza, wtedy to jego uroki zaczęli odkrywać artyści. Miasteczko przyciągało malarzy i pisarzy, a trend ten rozwinął się jeszcze w okresie międzywojennym.

W latach 40 hitlerowcy wywieźli do getta i zamordowali całą żydowską ludność Kazimierza, a była to nieco ponad połowa mieszkańców miasteczka.
Władze PRL zdawały sobie sprawę z walorów krajobrazowych i historycznych Kazimierza Dolnego, dlatego został on starannie odrestaurowany na przełomie lat 50 i 60 ubiegłego wieku. W roku 1994 prezydent Lech Wałęsa nadał miasteczku status pomnika historii, tym samym podkreślając wkład kulturowego dziedzictwa tego obszaru dla kultury polskiej.

Zabytki

XVI wiek to szczególnie korzystny okres dla Rzeczpospolitej. Dobra koniunktura gospodarcza i powodzenie militarne zaowocowało tzw. Złotym Wiekiem. Obywatele posiadający pieniądze budowali sobie nowe siedziby, królowie rozbudowywali Wawel, a magnaci fundowali nawet całe miasta (np. Zamość).

Tradycyjnie, jednym z największych mecenasów kultury był Kościół. Boom budowlany był tak duży, że nagle we wschodniej Polsce pojawiła się mała kolonia włoskich architektów. Przywieźli oni renesansowe kanony rzemiosła, które następnie zaadaptowali do lokalnych uwarunkowań. Modyfikacje były na tyle spójne i licznie stosowane, że dziś mówi się nawet o renesansie lubelskim, jako osobnym stylu architektonicznym.

Rynek miasta

Rynek w Kazimierzu Dolnym to duży plac mieszczący się w centrum miasteczka. To na nim odbywa się większość wydarzeń kulturalnych w ciągu roku. Blisko stąd do większości zabytków Kazimierza, część znajduje się nawet wokół samego rynku. Północno wschodnią pierzeję rynku zamyka Kościół farny. Poniżej kościoła znajduje się najstarsza część rynku. Leżący niżej większy rynek, w obecnym kształcie zaczął powstawać w początkach XVI wieku, gdy drewnianą zabudowę spustoszyła seria pożarów.

Wtedy też zdecydowano o budowie kamienic murowanych. Symbolem Kazimierza są znajdujące się w południowej pierzei rynku kamienice Pod Świętym Mikołajem i Pod Świętym Krzysztofem, zwane także kamienicami Przybyłów (od imion i nazwisk fundatorów).

Budynki powstały około roku 1615, zbudowano je w stylu renesansowym, z widocznymi motywami flamandzkimi i włoskimi, jednak w zdobnictwie widać silne wpływy lokalne. Na środku rynku znajduje się zabytkowa studnia, która w początkach ubiegłego wieku została pokryta zadaszeniem projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza (bratanka Stanisława Witkiewicza).

Zamek

Zamek w Kazimierzu Dolnym jest unikalnym w Polsce zabytkiem architektury obronnej. Został wybudowany na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Składa się z  dwóch części: okrągłej baszty oraz właściwego zamku dolnego. Zamek mimo burzliwych lat zapisanych na kartach historii swój dzisiejszy wgląd zawdzięcza pracom konserwatorskim prowadzonych w latach 80-tych XX wieku.  Na murach zamku, od strony Wisły urządzono taras widokowy.

Ruiny Zamku w Kazimierzu Dolnym
Ruiny Zamku

Obecnie są to dobrze zakonserwowane ruiny udostępnione do zwiedzania. Historia zamku w Kazimierzu Dolnym sięga czasów Kazimierza Wielkiego, który ufundował budowlę na wzniesieniu górującym nad miastem i Wisłą. Zamek za czasów swojej świetności był wielokrotnie rozbudowywany na potrzeby posiadających go rodzin magnackich. Najsłynniejsi właściciele to ród Firlejów, który w XVI wieku wybudował także spory zamek w mieszczącym się po drugiej stronie Wisły Janowcu.

Smutna data w historii kazimierskiego zamku to rok 1656, kiedy to podczas Potopu szwedzkiego najeźdźcy zdobyli i splądrowali budowlę. Co prawda w latach 80 XVII wieku odbudowano warownię, ale kolejny pożar sprawił, że zamek zaczął popadać w ruinę i ostatecznie został częściowo wysadzony w powietrze przez Austriaków na początku wieku XIX.

Baszta

Wieża kamienna znajdująca cię na szczycie wzgórza zamkowego to jedyna pozostałość po drewnianym zamku z XIII wieku, który strzegł przeprawy przez Wisłę. Baszta ma około 20 m wysokości i około 10 m średnicy, a jedyne wejście do niej znajduje się na wysokości 6 m. Na wieżę można wejść, na jej szczycie mieści się punkt widokowy, z którego rozpościera się wspaniała panorama doliny Wisły i Kazimierza Dolnego.

Kościół Farny

Kościół został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego ok. 1325 roku. Jeden z najchętniej odwiedzanych zabytków w Kazimierzu Dolnym, położony jest na wzgórzu obok rynku. Świątynia zachwyca renesansowymi wykończeniami  jak i całokształtem architektonicznego kunsztu. Tylko tu, w  kościele farny możemy zobaczyć  najstarsze zachowane w całości w Polsce organy. Brzmienie instrumentu można usłyszeć w czasie mszy świętych, a także podczas Letnich Wieczorów Muzycznych festiwalu organowego, organizowanego co roku w Kazimierzu.

Kościół Farny W Kazimierzu Dolnym 3
Kościół Farny

Kościół Farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja prawdopodobnie ufundowany został już w 1325 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Obecny kształt świątyni jest efektem rozbudowy podjętej w XVI wieku przez Jana Firleja. Kościół przebudowany został w stylu renesansu lubelskiego. W XVIII wieku dobudowano także dzwonnicę. Warto zwrócić uwagę na świetnie zachowane wnętrze świątyni, z oryginalnymi XVII-wiecznymi ławkami i jednymi z najstarszych w Polsce organów.

Stara synagoga

Synagoga mieści się pomiędzy ul. Lubelską a małym rynkiem, który dawniej stanowił centrum życia społeczności żydowskiej. Pochodzący z XVIII wieku budynek wzniesiono z wapienia kazimierskiego, a dach pokryto gontem. Synagoga niegdyś była bogato zdobiona, ale została całkowicie zdewastowana przez hitlerowców. Po wojnie odbudowano ją z przeznaczeniem na kino. Przestało ono działać w roku 2003, a budynek przejęła gmina żydowska. Obecnie w głównej sali mieści się stała ekspozycja muzealna.

Inne zabytki

Innymi cennymi zabytkami, które warto zobaczyć w Kazimierzu Dolnym to Kościół św. Anny, Kamienice przy Senatorskiej (Kamienica Biała, Kamienica Celejowska i Kamienica Górskich), Baszta, Synagoga, czy pracownia i dom Michalaka. Po za zabytkami są miejsca, które warto odwiedzić i zobaczyć, np. Rynek. Warto również wybrać się na spacer w dół Wisły, aby móc podziwiać kazimierskie spichlerze lub w górę Wisły do Męćmierza.

Kazimierz Dolny - Rynek
Kazimierz Dolny – Rynek

Góra trzech krzyży

Nawiązujące do Golgoty trzy krzyże, upamiętniające liczne ofiary zarazy morowej, która miała miejsce na tych terenach, zostały ufundowane przez mieszkańców w 1708 roku. Góra trzech krzyży zwana też Krzyżową Górą, to najlepszy punk widokowy, ze szczytu rozpościera się piękny widok na cały Kazimierz Dolny. Na górę prowadzi szlak z rynku na prawo od Fary a dalej schodami zbudowanymi na stromym zboczu.

Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym
Góra Trzech Krzyży

Mieszcząca się na prawo od wzgórza zamkowego góra trzech krzyży to najpopularniejszy punkt widokowy na Kazimierz Dolny. Aby obejrzeć piękną panoramę należy wspiąć się po stromych schodkach i uiścić opłatę wynoszącą 3 zł. Jak wskazuje nazwa, na szczycie mieszczą się trzy duże krzyże upamiętniające ofiary epidemii cholery wybuchłej w roku 1708.

Promenada nad Wisłą

Spacer nadwiślańskim bulwarem to obowiązkowy punkt programu zwiedzania Kazimierza Dolnego. Wzdłuż rzeki stoją piękne zabytkowe spichlerze. Niegdyś było ich 60, teraz pozostało zaledwie 11. Dobrobyt Kazimierza Dolnego i jego rozkwit w XVI wieku wziął się z handlu zbożem, które było stąd spławiane Wisłą do Gdańska. Kupcy trudniący się handlem dorabiali się ogromnych fortun i rywalizowali w budowie reprezentacyjnych spichlerzy, których fronty efektownie ozdabiano, niekiedy nawiązując nawet do bryły kościoła farnego. Dziś w zachowanych i odrestaurowanych spichlerzach mieszczą się np. muzeum przyrodnicze oraz schronisko PTTK.

Rejsy statkami i promy

Wzdłuż promenady cumują liczne stateczki oferujące rejsy po Wiśle. Możemy wybierać między statkiem piratów, galeonem w stylu Kolumba i np. wikińskim drakkarem. Część obiektów pływających zacumowana jest na stałe i pełni rolę restauracji. Rejsy trwają około godziny i zazwyczaj obejmują trasę do Męćmierza i z powrotem. Jeśli chcemy zwiedzić efektowne ruiny zamku w Janowcu można przedostać się na drugą stronę Wisły regularnie kursującym promem, lub właśnie stateczkiem wycieczkowym. Od przystani w Janowcu do miasteczka prowadzi ok. 4 km droga.

Korzeniowy dół i inne lessowe wąwozy

Lista atrakcji turystycznych Kazimierza Dolnego obejmuje nie tylko dzieła rąk ludzkich, ale także efektowne formacje krajobrazowe. Szczególnie znane są liczne lessowe wąwozy otaczające miasteczko. Najsłynniejszy wąwóz Korzeniowy Dół ma długość około 700 metrów, a spacer nim przypomina wędrówkę przez fantastyczną krainę. Idzie się w głębokim tunelu którego ściany pokryte są wiszącymi korzeniami drzew. Najbliższe lessowe wąwozy położone są już kilkaset metrów od rynku miejskiego (wąwóz Plebanka).

Kamieniołom

W okolicy Kazimierza znajduje się kilka kamieniołomów, z których przez wieki pozyskiwano materiał do budowy murów miejskich, tzw. opokę. Kamieniołom znajdujący się nad Wisłą to bardzo ciekawe miejsce dla pasjonatów geologii. W odkrywkach wapiennych można bowiem znaleźć liczne skamieniałości z pradawnych mórz, a nawet zęby rekinów.

Krowia wyspa

Niedaleko Kazimierza, na środku Wisły znajduje się spora wyspa, na której mieści się rezerwat przyrody. W nadbrzeżnych zaroślach gniazdują liczne gatunki ptaków. Mieszkańcy okolicznych terenów od dawna wypasali krowy na żyznych łąkach zajmujących cześć powierzchni wyspy, stąd także wzięła się oryginalna nazwa.

Raj dla rowerzystów

Wszyscy, którzy lubią ciekawe trasy rowerowe, znajdą coś dla siebie również na terenach wokół Kazimierza Dolnego to doskonałe miejsce na wycieczki rowerowe. Na ponad 13000 hektarów wokół miasteczka znajduje się Kazimierski Park Krajobrazowy. Na jego terenie wytyczono kilkanaście malowniczych tras rowerowych wiodących przez wąwozy lessowe, wzdłuż wiślanych skarp i przez środek urokliwych wiosek. Różnica wysokości między nadrzecznymi plażami, a najwyższym punktem parku wynosi 90 m, chętni mogą zatem poćwiczyć kondycję. W samym Kazimierzu w sezonie działa kilka wypożyczalni rowerów, nie trzeba więc przywozić własnego jednośladu.

Weekend w Kazimierzu Dolnym

Baza noclegowa w Kazimierzu jest rozbudowana i zróżnicowana. Można zatrzymać się w schronisku PTTK, w hostelu, ale najpopularniejsze są urokliwe pensjonaty, często mieszczące się w zabytkowych willach i kamienicach. Mówi się, że w miasteczku jest więcej galerii sztuki niż sklepów spożywczych. Oferta restauracyjna także jest bardzo szeroka i obejmuje fastfoody, jadłodajnie, herbaciarnie, smażalnie ryb i naprawdę wykwintne restauracje. Jednym słowem, niezależnie od posiadanego budżetu, znajdziesz w Kazimierzu odpowiedni nocleg i wyżywienie, a atrakcji turystycznych jest tyle, że nie da się z nimi zapoznać w kilka dni.

Atrakcje dla dzieci

Wokół Kazimierza znajduje się szereg atrakcji, które mogą zainteresować najmłodszych. W sezonie, w ruinach zamku w Janowcu regularnie odbywają się inscenizacje bitew średniowiecznych, można także poznać tajniki sztuki rycerskiej i życie codzienne w dawnych epokach. Obok Janowca w miejscowości Trzcianki na gości czeka rodzinny park tematyczny Magiczne Ogrody. W Wojciechowie leżącym niecałe 30 km od Kazimierza znajduje się park tematyczno-edukacyjny z ogromnym placem zabaw i prawdziwym zoo. W samym Kazimierzu znajduje się za to park linowy. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci będą także rejsy po Wiśle.

Informacja turystyczna

W Kazimierzu Dolnym centralnym miejscem jest piękny rynek. Przy nim mieści się Centrum Informacji Turystycznej, ulokowane w zabytkowej kamienicy. Codziennie w godzinach od 9 do 17 można się tam zaopatrzyć w mapy, przewodniki, bilety wstępu, a także bilety na wydarzenia kulturalne. Jeśli chcielibyśmy wynająć przewodnika, który oprowadzi po zabytkach, najlepiej udać się do Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, także mieszczącego się przy rynku (obok ulicy Browarnej).

Męćmierz i okolice

Idąc spacerem wzdłuż bulwaru wiślanego kierując się w górę rzeki, po około 3 kilometrach dociera się do Męćmierza, dawnej osady flisackiej a obecnie dzielnicy Kazimierza. Znajduje się tam sporo urokliwych chałup drewnianych i tradycyjny wiatrak. Od lat w Męćmierzu pomieszkują artyści, a najbardziej znanym mieszkańcem jest Daniel Olbrychski.

Skarpa Dobrska

Przy okazji wycieczki do Kazimierza Dolnego warto wybrać się nad Skarpę Dobrską. Jest to krajobrazowy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Wilków niedaleko Kazimierza. Jest unikalnym fragmentem krajobrazu wyżynnego Polski. Położony jest pomiędzy wsiami Dobre a Podgórz . Został utworzony w 1991 roku. Celem rezerwatu jest zachowanie naturalnych odsłonięć skał czwartorzędowych oraz muraw kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin. Skarpa Dobrska słynie również z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich głębokość dochodzi do 40 m.

Imprezy i wydarzenia

Sezon kulturalny w Kazimierzu zaczyna się wiosną i kończy późną jesienią. Od czerwca, praktycznie co weekend odbywa się tu jakiś festiwal lub festyn. Poniżej przedstawiamy listę najbardziej znanych imprez cyklicznych, w których zdecydowanie warto uczestniczyć.

Festiwal “Dwa brzegi”

Co roku w wakacje odbywa się Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi łączący dwie miejscowości po obu stronach Wisły, Kazimierza Dolny i Janowiec. Jest to jedna z najważniejszych filmowych imprez prezentującą najcenniejsze polskie i zagraniczne produkcje spektakle, wystawy i wydarzenia innych dziedzin. Założeniem wydarzenia jest łączenie twórcy z odbiorcą oraz poszerzanie wiedzy publiczności na temat sztuki filmowej.

Festiwal, którego twarzą i prowadzącą jest Grażyna Torbicka, zaprasza miłośników kina niekomercyjnego. Formuła festiwalu zakłada kameralne spotkania publiczności z zaproszonymi aktorami, reżyserami i ludźmi filmu. Tutaj można obejrzeć dzieła, które w danym roku zdobyły Złotą Palmę w Cannes, czy Złotego Niedźwiedzia w Berlinie.

Festiwal kapel i śpiewaków ludowych

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym to cykliczna impreza, promująca kulturę ludową i folklor. Pierwsza edycja odbyła się w 1966 roku. Jest to najważniejsze i najbardziej prestiżowe spotkanie ludowych muzykantów i śpiewaków w Polsce. Festiwal ma charakter konkursu, którego celem jest przegląd, popularyzacja oraz dokumentacja tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Nagrodą przyznawaną laureatom konkursu jest medal „Baszta”, której projekt jest dziełem Bronisława Chromego.

Co roku w czerwcu do Kazimierza przybywają artyści z całej Polski, aby rywalizować o najbardziej prestiżowe trofeum dla kapel grających tradycyjną muzykę ludową. Początki festiwalu sięgają roku 1966, a od paru lat równolegle odbywa się także jarmark, na którym wystawiają się malarze i rzeźbiarze tworzący tradycyjną sztukę ludową.

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską

Od paru lat, pod koniec sierpnia, organizatorzy starają się zapoznawać uczestników festiwalu z bogactwem żydowskiej kultury, która rozwijała się na terenach Polski przez kilka wieków, aż do II Wojny Światowej.

Dni Wisły

Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym. Kierowane jest przede wszystkim do pasjonatów ornitologii. W trakcie trwania imprezy (maj, czerwiec) odbywają się liczne wykłady i wycieczki terenowe. Można się wtedy zapoznać z bogactwem fauny i flory żyjącej w symbiozie ze swobodnie płynącą na tym odcinku Wisłą.

Festiwal Kazimiernikejszyn

Co roku pod koniec lipca w Kazimierzu odbywa się festiwal muzyczny w typie Open`era. Jest kilka scen, jest pole namiotowe i topowi, głównie polscy artyści. Jest także unikalna sceneria i klimat miejsca, którego brakuje wielkim festiwalom.

Koncerty Organowe w Kazimierskiej Farze

W kościele św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, w każdą sobotę lipca i sierpnia odbywają się koncerty organowe. Warto wspomnieć, że dźwięk pochodzi z zabytkowych organów z początków XVII wieku. Jest to jeden z najstarszych tego typu instrumentów w Europie.

Jarmark świąteczny na rynku

Wydarzenia kulturalne w Kazimierzu dzieją się przez cały rok. Pomimo czasami niesprzyjającej pogody, co roku w połowie grudnia odbywa się jarmark bożonarodzeniowy na rynku. Impreza trwa dwa dni.

Podsumowanie

Kazimierz Dolny to małe miasteczko położone nad Wisłą, należące do trójkąta turystycznego: Puławy – Kazimierz Dolny – Nałęczów. Liczne zabytki, trasy turystyczne, którym towarzyszą piękne widoki oraz organizowane w mieście festiwale, przyciągają turystów z całego kraju. Każdy, kto odwiedza to piękne miejsce powinien zobaczyć jego najważniejsze atrakcje turystyczne. Serdecznie zapraszamy do Kazimierza, zabierzcie ze sobą rowery!