Rezerwaty przyrody: Zamość i okolice
Czas czytania: 4-5 min.

Rezerwaty przyrody: Zamość i okolice

Rezerwaty przyrody

Wpis ten jest częścią serii o rezerwatach przyrody na Lubelszczyźnie.

Rezerwat przyrody Łabunie

 • Gmina: Łabunie
 • Nadleśnictwo: Tomaszów
 • Powierzchnia: 108,54 ha
 • Rok utworzenia: 1959
 • Rodzaj: stepowy

To jeden z największych rezerwatów stepowych w Polsce chroniących rzadkie rośliny stepowe. Obszar porasta las grądowy ze sztucznie wprowadzona sosną z domieszka grabu, dęba i lipy drobnolistnej. Cecha charakterystyczna jest występowanie muraw kserotermicznych (roślinność sucho i ciepłolubna) pomiędzy zbiorowiskami leśnymi na względnie płaskim terenie.

Rezerwat przyrody Rogów

 • Gmina: Grabowiec
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 0,95 ha
 • Rok utworzenia: 1965
 • Rodzaj: stepowy

Przedmiotem ochrony jest zachowanie płata roślinności kserotermicznej z reliktowym stanowiskiem dziewięćsiła popłocholistnego.

Rezerwat przyrody Hubale

 • Gmina: Zamość
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 35,00 ha
 • Rok utworzenia: 1982
 • Rodzaj: faunistyczny

Rezerwat celem jest ochrona susła perełkowatego. Ten gatunek gryzoni wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jest całkowicie objęty ochroną prawną. Susła nie można oglądać przez cały rok. Pod koniec września zapada w sen zimowy trwający około 6 miesięcy. Susły budują swoje „domy” pod ziemią w postaci nor. Nora o głębokości 1 m jest schronieniem, a zarazem sypialnią i miejscem opieki nad młodymi

Rezerwat przyrody Święty Roch

 • Gmina: Krasnobród
 • Nadleśnictwo: Zwierzyniec
 • Powierzchnia: 202,60 ha
 • Rok utworzenia: 1983
 • Rodzaj: leśny

Nazwa rezerwatu związana jest ściśle z kaplicą św. Rocha, położoną na skraju rezerwatu.
Rezerwat Przyrody Święty Roch w Krasnobrodzie Rezerwat utworzony został w roku 1983. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanu bukowo – jodłowego o charakterze naturalnym.
W rezerwacie tym spotkać można jodły osiągające obwód pnia ok. 300 cm i wysokość ok. 35 metrów w wieku do 250 lat. Poza jodłą występuje tu również sosna, buk oraz grab. Rezerwat przecina kilka ścieżek rowerowych i pieszych. Znajdziemy tu zatarty szlak rowerowy wokół rezerwatu oraz główny szlak, także niebieski, prowadzący do Zamościa.

Rezerwat przyrody Debry

 • Gmina: Adamów
 • Nadleśnictwo: Zwierzyniec
 • Powierzchnia: 179,62 ha
 • Rok utworzenia: 1983
 • Rodzaj: leśny

Rosną tu przede wszystkim wiekowe lipy i dęby. Ich wiek szacuje się na ok. 150 lat, a wiek najstarszych dębów, rosnących w północno-zachodniej części rezerwatu, na 250-300 lat.

Rezerwat przyrody Popówka

 • Gmina: Miączyn
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 53,71 ha
 • Rok utworzenia: 1988
 • Rodzaj: faunistyczny

Rezerwat przyrody Broczówka

 • Gmina: Skierbieszów
 • Nadleśnictwo: Krasnystaw
 • Powierzchnia: 6,17 ha
 • Rok utworzenia: 1989
 • Rodzaj: stepowy

Przedmiotem ochrony rezerwatu jest zachowanie zbiorowisk kserotermicznych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin stepowych oraz fragmentu grądu i świetlistej dąbrowy. Rezerwat położony jest w odległości 1,5 km na północ od Skierbieszowa, obejmuje fragment zbocza erozyjnego rozcięcia lessowej wierzchowiny o powierzchni 6,17 ha. Występuje tu wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin. Najcenniejszymi zbiorowiskami rezerwatu są murawy kserotermiczne, które w latach 60-tych zajmowały prawie całe zbocze, obecnie pokrywające powierzchnię około 1 ha. Bogactwo florystyczne oraz zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych „Broczówki” warunkuje bogactwo fauny bezkręgowców.

Rezerwat przyrody Wieprzec

 • Gmina: Zamość
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 31,92
 • Rok utworzenia: 1990
 • Rodzaj: torfowiskowy

Rezerwat utworzono w celu ochrony roślinności torfowiskowej doliny górnego biegu rzek Topornicy i Wieprzca. Ma blisko 32 ha powierzchni. W rezerwacie są bardzo zróżnicowane gleby, m.in. torfowe, bielicowe, brunatne i bagienne. Tuż za południową granicą rezerwatu występują nawet niewielkie (do 1,5 m wysokości) wydmy piaszczyste. Dzięki temu zróżnicowaniu gleb rosną tam zarówno rośliny torfowiskowe, łąkowe, jak i murawy. Spośród roślin chronionych warto wymienić wierzbę lapońską, goździka pysznego, pełnika europejskiego, gnidosza królewskiego, goryczkę bagienną oraz dwie odmiany storczyka – szerokolistnego i plamistego. W rezerwacie można zobaczyć: konwalię majową, lilię złotogłów i sasankę otwartą.

Rezerwat przyrody Wygon Grabowiecki

 • Gmina: Grabowiec
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 6,38 ha
 • Rok utworzenia: 1995
 • Rodzaj: faunistyczny

Przedmiotem ochrony jest zachowanie stanowiska susła perełkowanego (jedno z siedmiu w Polsce).

Rezerwat przyrody Księżostany

 • Gmina: Zamość
 • Nadleśnictwo: Tomaszów
 • Powierzchnia: 50,55 ha
 • Rok utworzenia: 2003
 • Rodzaj: leśny

Stanowi fragment kompleksu leśnego położonego na kulminacji północnej krawędzi Roztocza Tomaszowskiego o wysokości 310 m n.p.m. na linii wododziałowej zlewni Wieprza i Bugu. W rezerwacie występuje zespół żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej. W domieszce występują lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, grab pospolity, olsza czarna, klon zwyczajny, jawor, jesion wyniosły i wiąz górski.

Znasz miejsca na Lubelszczyźnie, które warto pokazać? Możesz je opublikować na naszej stronie przechodząc TUTAJ.
Dodaj komentarz:
MUSISZ TO ZOBACZYĆ:
Krasnobrod - atrakcje turystyczne Krasnobród – atrakcje turystyczne

Krasnobród to jedno z uzdrowiskowych miast powiatu zamojskiego, znajdujące się na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Miejsce liczy ponad trzy tysiące mieszkańców i stało się jednym z głównych odwiedzających przez turystów miast Roztocza Środkowego. Zasługą tak licznych odwiedzin to przepiękne położenie geograficzne oraz idealne warunki krajoznawcze i lecznicze. Krasnobród leży w centralnym miejscu Roztocza, dlatego łatwo […]

ZOBACZ
Zamknij
do góry