Rezerwaty przyrody: Włodawa i okolice
Czas czytania: 3-4 min.

Rezerwaty przyrody: Włodawa i okolice

Rezerwaty przyrody

Wpis ten jest częścią serii o rezerwatach przyrody na Lubelszczyźnie.

Rezerwat przyrody Brudzieniec

 • Gmina: Wola Uhruska
 • Nadleśnictwo: Sobibór
 • Powierzchnia: 35,89 ha
 • Rok utworzenia: 1973
 • Rodzaj: torfowiskowy

Zajmuje bezodpływową kotlinę śródleśną z dystroficznym jeziorem Brudzieniec (18,16 ha) w centrum. Wraz z rezerwatem „Trzy Jeziora” tworzy jeden obiekt ochronny (rezerwaty do siebie przylegają). Przedniotem ochrony są mało przekształcone zbiorowiska roślinności wodnej, bagiennej, torfowiskowej i leśnej oraz wiele gatunków roślin chronionych i rzadkich. Powierzchnia rezerwatu wynosi 36,61 ha

Rezerwat przyrody Żółwiowe Błota

 • Gmina: Włodawa, Hańsk
 • Nadleśnictwo: Sobibór
 • Powierzchnia: 734,41 ha
 • Rok utworzenia: 1988
 • Rodzaj: faunistyczny

Rezerwat obejmuje zarówno miejsca stałego przebywania żółwi (cieki, jeziora, stawy, torfowiska z oczkami wodnymi, olsy) jak i lęgowiska oraz miejsca zimowania. Szczególną opieką objęto lęgowiska (luki, zręby i uprawy z ubogą roślinnością napiaskową). Dla rezerwatu charakterystyczne jest zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Dominują tutaj bagienne lasy brzozowo – olchowe, ale spory udział mają również bory sosnowe. Rezerwat jest miejscem występowania wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin. Są wśród nich między innymi: wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, trzy gatunki rosiczek, lepnica litewska. Poza żółwiem błotnym rezerwat jest ostoją orlika krzykliwego, bociana czarnego, gągoła, bobra, wydry i wilka.

Rezerwat przyrody Małoziemce

 • Gmina: Wola Uhruska
 • Nadleśnictwo: Sobibór
 • Powierzchnia: 38,07 ha
 • Rok utworzenia: 1988
 • Rodzaj: faunistyczny

Rezerwat faunistyczny mający na celu ochronę jednej z największych kolonii czapli siwej na Lubelszczyźnie. Obejmuje trzy oddziały lasu przylegające od wschodu do linii kolejowej Chełm – Włodawa. Czaple zbudowały tutaj na olchach, sosnach i grabach około 80 gniazd, z których część zajmowana jest regularnie. W części środkowej rezerwatu na obrzeżu lasu rosną dwa okazałe pomnikowe dęby.

Rezerwat przyrody Jezioro Orchowe

 • Gmina: Włodawa
 • Nadleśnictwo: Sobibór
 • Powierzchnia: 58,03 ha
 • Rok utworzenia: 1996
 • Rodzaj: torfowiskowy

Utworzony w celu ochrony zbiorowisk wodno – torfowiskowych z unikalną florą naczyniową. Przedmiotem ochrony jest stale podtapiane, wydłużone torfowisko wraz z dystroficznym jeziorem Orchowe (8.42 ha). W rezerwacie dominują torfowiska przejściowe, ich strefę okrajkową zajmują olsy lub zbiorowiska zaroślowe. Na torfowiskach występuje wiele ciekawych gatunków roślin (wirzba borówkolistna i lapońska, brzoza niska, trzy gatunki rosiczek). Od strony północnej z rezerwatem sąsiadują ubogie siedliska borów suchych z ciekawym runem porostowym.

Rezerwat przyrody Magazyn

 • Gmina: Włodawa
 • Nadleśnictwo: Sobibór
 • Powierzchnia: 51,98 ha
 • Rok utworzenia: 1996
 • Rodzaj: torfowiskowy

Utworzony dla zachowania torfowisk niskich oraz podmokłych siedlisk leśnych. Część wschodnią rezerwatu stanowi rozległe, stale podtapiane turzycowisko z wyraźną strukturą kępiastą. W części zachodniej dominują bagienne siedliska leśne – olsy i bory mieszane wilgotne.

Rezerwat przyrody Trzy Jeziora

 • Gmina: Włodawa, Wola Uhruska
 • Nadleśnictwo: Sobibór
 • Powierzchnia: 749,24 ha
 • Rok utworzenia: 1996
 • Rodzaj: torfowiskowy

Utworzony w celu ochrony bardzo zróżnicowanych zbiorowisk torfowiskowych, wodnych oraz leśnych. Występuje tutaj wiele rzadkich gatunków roślin (głównie torfowiskowych) oraz zwierząt. Na terenie rezerwatu leżą jeziora: Brudno (pow. 41.10 ha) i Płotycze (17.16 ha), które z sąsiadującym od strony północno- zachodniej jeziorem Brudzieniec stanowią jeden system hydrologiczny. Jeziora są otoczone i połączone ze sobą rozległymi torfowiskami. W jeziorze Płotycze występuje rzadka roślina mięsożerna aldrowanda pącherzykowata.

Znasz miejsca na Lubelszczyźnie, które warto pokazać? Możesz je opublikować na naszej stronie przechodząc TUTAJ.
Dodaj komentarz:
MUSISZ TO ZOBACZYĆ:
Zwierzyniec Kościół na wodzie Zwierzyniec – atrakcje turystyczne

Zwierzyniec to miejsce słynące z rekordowej ilości pomników, tablic oraz figur religijno-historycznych. Niewątpliwym atutem tego miejsca jest przepiękna, niezmieniona przez człowieka przyroda – przylegająca do terenów gminy Puszcza Solska oraz Lasy roztoczańskie gwarantują unikalny mikroklimat w całej okolicy…

ZOBACZ
Zamknij
do góry