Rezerwaty przyrody: Tomaszów Lubelski i okolice
Czas czytania: 3-4 min.

Rezerwaty przyrody: Tomaszów Lubelski i okolice

Rezerwaty przyrody

Wpis ten jest częścią serii o rezerwatach przyrody na Lubelszczyźnie.

Rezerwat przyrody Nad Tanwią

 • Gmina: Susiec
 • Nadleśnictwo: Józefów
 • Powierzchnia: 41,33 ha
 • Rok utworzenia: 1958
 • Rodzaj: krajobrazowy

Utworzony dla zachowania naturalnego stanu malowniczego i charakterystycznego krajobrazu doliny rzeki Tanew i potoku Jeleń, w miejscu ich przełomu przez strefę krawędziową Roztocza Środkowego. Największą osobliwością rezerwatu jest ciąg 24 progów powstałych w skalistym korycie, na zaledwie 200 m zakolu Tanwi. Tworzą one bardzo widowiskowe , choć niewielkie wodospady, zwane tu „szumami” lub „szypotami”.

Rezerwat przyrody Piekiełko

 • Gmina: Tomaszów Lubelski
 • Nadleśnictwo: Tomaszów
 • Powierzchnia: 1,24 ha
 • Rok utworzenia: 1962
 • Rodzaj: geologiczny

Rezerwat chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty na odcinku 400 m znajduje się 24 progi zwane „szumami”. Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii. Rezerwat położony jest na wysokości ok. 235 m, a najwyższe wzniesienie – Kościółek (zwane też Zamczyskiem) osiąga 246m n.p.m.

Rezerwat przyrody Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec

 • Gmina: Jarczów
 • Nadleśnictwo: Tomaszów
 • Powierzchnia: 12,41 ha
 • Rok utworzenia: 1967
 • Rodzaj: leśny

Utworzony został w celu ochrony fragmentu starodrzewu lipowego naturalnego pochodzenia. Drzewostan występujący w rezerwacie to często ponad 100 letnie okazy. Oprócz lipy występują tutaj również dęby, buki i graby. Rośliny rzadkie i chronione w rezerwacie to: czosnek siatkowy, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały, listera jajowata, gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów, orlik pospolity i parzydło leśne.

Rezerwat przyrody Skrzypny Ostrów

 • Gmina: Tarnawatka
 • Nadleśnictwo: Tomaszów
 • Powierzchnia: 1,77 ha
 • Rok utworzenia: 1967
 • Rodzaj: florystyczny

Został utworzony w celu zachowania fragmentu starego lasu naturalnego pochodzenia, ze stanowiskiem modrzewia polskiego. Modrzew polski jest endemicznym polskim gatunkiem występującym licznie tylko w Górach Świętokrzyskich., ubogie jego stanowiska rozsiane są głównie w pasie Wyżyn Środkowopolskich.

Rezerwat przyrody Skarpa Dobużańska

 • Gmina: Tyszowce
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 5,07 ha
 • Rok utworzenia: 1989
 • Rodzaj: stepowy

Celem jego utworzenia było zachowanie zbiorowisk roślinności kserotermicznej. W rezerwacie tym występuje wiele rzadkich roślin np.: oman wąskolistny i szorstki, turzyca niska, ożota zwyczajna, zawilec wielkokwiatowy, szczodrzec ruski, pajęcznica gałęzista, szparag, przetaczniki (ząbkowany, rozesłany i pagórkowy), pierwiosnka lekarska. Rośnie tu też, spotykany na Lubelszczyźnie jedynie w kilku stanowiskach – żmijowiec czerwony. W rezerwacie występują też bardzo licznie przedstawiciele fauny typowej dla tych stanowisk. Oprócz wielu gatunków owadów i ryjkowców żyje tu kolonia kilkudziesięciu susłów perełkowanych oraz tchórz stepowy.

Rezerwat przyrody Nowiny

 • Gmina: Susiec
 • Nadleśnictwo: Józefów
 • Powierzchnia: 3,80 ha
 • Rok utworzenia: 1990
 • Rodzaj: torfowiskowy

Rezerwat utworzony w celu zachowania roślinności wodnej i torfowiskowej bagienek śródleśnych. Obejmuje szereg niewielkich, bardzo płytkich jeziorek śródleśnych, otoczonych wąskim pasem torfowisk przejściowych. Jego sąsiedztwo stanowią młode drzewostany sosnowe. Z roślin chronionych i rzadkich występują tu: grzybień północny, rosiczki (okrągłolistna, pośrednia i długolistna), bagno zwyczajne, turzyca bagienna, bagnica torfowa, bobrek trójlistkowy.

Rezerwat przyrody Zarośle

 • Gmina: Tomaszów Lubelski
 • Nadleśnictwo: Tomaszów Lubelski
 • Powierzchnia: 64,02 ha
 • Rok utworzenia: 1998
 • Rodzaj: leśny

Utworzony celem ochrony lasów jodłowo-bukowych (starodrzewu jodły 110-letniego , pojedyncze okazy do 130 lat), z udziałem sosny, świerka, grabu i lipy.

Rezerwat przyrody Przecinka

 • Gmina: Rachanie
 • Nadleśnictwo: Tomaszów
 • Powierzchnia: 32,91 ha
 • Rok utworzenia: 1998
 • Rodzaj: leśny

Utworzony celem ochrony pozostałości kompleksów starodrzewia bukowego z licznymi sędziwymi o okazałych rozmiarach drzewami, ok. 10 km poza absolutną granicą jego zasięgu. Największe kresowe stanowisko tego gatunku.

Rezerwat przyrody Jalinka

 • Gmina: Lubycza
 • Nadleśnictwo: Tomaszów
 • Powierzchnia: 3,80 ha
 • Rok utworzenia: 2000
 • Rodzaj: leśny

Ochroną objęte naturalne stanowisko grądowe z udziałem jodły, rzadkich i chronionych gatunków runa oraz skamieniałymi drzewami licznie występującymi – leśna ostoja genowa.

Rezerwat przyrody Machnowska Góra

 • Gmina: Lubycza Królewska
 • Nadleśnictwo: Tomaszów
 • Powierzchnia: 25,30 ha
 • Rok utworzenia: 2003
 • Rodzaj: stepowy

Ochroną objęte stanowisko roślinności kserotermicznej – florystyczna ostoja genowa.

Znasz miejsca na Lubelszczyźnie, które warto pokazać? Możesz je opublikować na naszej stronie przechodząc TUTAJ.
Dodaj komentarz:
MUSISZ TO ZOBACZYĆ:
Magiczne Roztocze Poznaj Roztocze i jego atrakcje

Niezwykły klimat, miasteczka o ciekawej historii i cennych zabytkach, piękne krajobrazy oraz cisza i spokój to wszystko składa się na wyjątkowość tego miejsca. Masz wolny weekend, a pogoda za oknem zachęca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu? Zabierz rodzinę, przyjaciół i odkryj Roztocze!

ZOBACZ
Zamknij
do góry