Rezerwaty przyrody: Kraśnik i okolice
Czas czytania: 3-4 min.

Rezerwaty przyrody: Kraśnik i okolice

Rezerwaty przyrody

W okolicach Kraśnika dominuje krajobraz rolniczo-leśny. Przeważają tu obszary pagórkowate o deniwelacjach przekraczających często 30 m. Rzeźba jest tworzona przez układ niewielkich wierzchowin, poprzecinanych gęstą siecią dolinek denudacyjnych i tylko jednej doliny rzecznej rzeki Wyżnicy. Kompleksy leśne dominująca krajobrazie w północno-wschodniej i południowo- wschodniej części gminy Kraśnik.

Wpis ten jest częścią serii o rezerwatach przyrody na Lubelszczyźnie.

Ochrona przyrody

Choć w obydwu przypadkach są to siedliska leśne typu „las mieszany świeży” i „las świeży”, czyli przydatne dla rozwoju rekreacji, to jednak bardziej atrakcyjny wydaje się być południowo-wschodni kompleks leśny. Jego walory przyrodnicze dostrzegli też ekolodzy, z prof. F. Święsem z UMCS na czele, którzy opracowali projekt rezerwatu mającego chronić drzewostany bukowo-jodłowe wraz z ciekawą rzeźbą charakteryzującą się gęstą siecią młodych rozcięć erozyjnych utrwalonych przez porastającą je roślinność. W pozostałej części gminy dominuje typowy krajobraz rolniczy z małymi śródpolnymi enklawami leśny- mi i pojedynczymi drzewami, oraz krajobraz strefy podmiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Kraśnika. W Kraśniku i jego okolicach znajdują się 4 rezerwaty przyrody:

Rezerwat przyrody Marynopole

 • Gmina: Gościeradów
 • Nadleśnictwo: Gościeradów
 • Powierzchnia: 156,76
 • Rok utworzenia: 1976
 • Rodzaj: leśny

Flora rezerwatu w warstwie drzew reprezentowana jest przede wszystkim przez jodłę pospolitą, a także dęba szypułkowego, lipę drobnolistną, świerka pospolitego, graba oraz osikę.
W warstwie krzewów i roślin runa znajdują się liczne gatunki chronione, są to między innymi: widłak wroniec, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały, lilia złotogłów.

Rezerwat przyrody Natalin

 • Gmina: Urzędów
 • Nadleśnictwo: Kraśnik
 • Powierzchnia: 2,35 ha
 • Rok utworzenia: 1976
 • Rodzaj: leśny

Jeden z najmniejszych rezerwatów o charakterze leśnym w Polsce. Chroni fragment cennego drzewostanu jodłowego. To najmniejszy powierzchniowo rezerwat leśny położony na płaskowyżu Wzniesień Urzędowskich. Utworzony: 1976 roku. Utworzony dla ochrony – najdalej na północ wysuniętego na Wyżynie Lubelskiej – stanowiska jodły pospolitej

Rezerwat przyrody Doły Szczeckie

 • Gmina: Gościeradów
 • Nadleśnictwo: Gościeradów
 • Powierzchnia: 203,62 ha
 • Rok utworzenia: 1997
 • Rodzaj: krajobrazowo-leśny

Chronione są w nim gromadne stanowiska buka zwyczajnego oraz malowniczo pocięty teren w postaci jarów, wąwozów i tzw. suchych dolin. Do najbardziej interesujących roślin należą: groszek wschodnio-karpacki, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, parzydło leśne, lepiężnik biały, paprotnica krucha, wyka leśna, miodownik melisowaty, fiołek przedziwny, przylaszczka pospolita, zawilec żółty, narecznica szerokolistna, paprotnik kolczysty, widłak wroniec, żywiec gruczołowaty, storczyk buławinek wielokwiatowy, lilia złotogłów i inne.

Rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem

 • Gmina: Annopol
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 1246,15 ha
 • Rok utworzenia: 2008
 • Rodzaj: faunistyczny

W granicach rezerwatu stwierdzono 302 gatunki roślin naczyniowych w tym 5 gatunków roślin objętych ochroną prawną, ścisłą: kruszczyk szerokolistny, pływacz zwyczajny, włosienicznik skąpopręcikowy; częściową: grążel żółty, kalina koralowa. Awifauna lęgowa reprezentowana jest przez: siewkowe: rybitwę rzeczną i białoczelną, sieweczkę rzeczną i obrożną, mewę pospolitą, brodziec piskliwy. Łącznie, od początku XXI wieku obserwowano tu 146 gatunków ptaków, w tym około 80 lęgowych, 70 zimujących i 50 występujących głównie w czasie wędrówek.

Znasz miejsca na Lubelszczyźnie, które warto pokazać? Możesz je opublikować na naszej stronie przechodząc TUTAJ.
Dodaj komentarz:
MUSISZ TO ZOBACZYĆ:
Zwierzyniec Kościół na wodzie Zwierzyniec – atrakcje turystyczne

Zwierzyniec to miejsce słynące z rekordowej ilości pomników, tablic oraz figur religijno-historycznych. Niewątpliwym atutem tego miejsca jest przepiękna, niezmieniona przez człowieka przyroda – przylegająca do terenów gminy Puszcza Solska oraz Lasy roztoczańskie gwarantują unikalny mikroklimat w całej okolicy…

ZOBACZ
Zamknij
do góry