Rezerwaty przyrody: Hrubieszów i okolice
Czas czytania: 2-3 min.

Rezerwaty przyrody: Hrubieszów i okolice

Rezerwaty przyrody

O atrakcyjności turystycznej powiatu hrubieszowski decydują obszary chronione o nienaruszonym pięknie rezerwatów przyrody, obszaru chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych, rezerwatów leśnych, faunistycznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, a także użytki ekologiczne. Znajdują się tutaj 4 rezerwaty przyrody:

Wpis ten jest częścią serii o rezerwatach przyrody na Lubelszczyźnie.

Rezerwat przyrody Siedliszcze

 • Gmina: Białopole
 • Nadleśnictwo: Strzelce
 • Powierzchnia: 14,70 ha
 • Rok utworzenia: 1975
 • Rodzaj: faunistyczny

W drzewostanie rezerwatu występuje dąb, grab, klon, jesion, olsza, lipa i sporadycznie sosna. W warstwie krzewów rosną klony, lipy i leszczyna. Na terenie rezerwatu liczne są miejsca gdzie obserwuje się naturalne odnowienie jesionu, klonu, lipy i olszy.

Rezerwat przyrody Liski I

 • Gmina: Horodło, Białopole
 • Nadleśnictwo: Strzelce
 • Powierzchnia: 93,37 ha
 • Rok utworzenia: 1978
 • Rodzaj: leśny

Rezerwat został na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3.12.1981r. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie lasu o charakterze naturalnym z licznymi zespołami oraz gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Wielogatunkowy drzewostan w rezerwacie o charakterze zbliżonym do naturalnego budują potężne dęby i sosny o wymiarach pomnikowych. Wiek najstarszych osobników szacowany jest na około 250 lat.

Rezerwat przyrody Gliniska

 • Gmina: Uchanie
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 34,00 ha
 • Rok utworzenia: 1982
 • Rodzaj: faunistyczny

Rezerwat przyrody Gliniska stanowi jeden z nielicznych w Europie rezerwatów faunistycznych. Jego utworzenie ma na celu ochronę stanowiska susła perełkowanego. Ponadto, rezerwat Gliniska jest jednym z nielicznych w Polsce miejsc występowania tchórza stepowego. Żyją tu też łaski i łasice. Bogata jest tu fauna kserotermofilnych owadów. W Gliniskach znajdują się również rzadko spotykane wrzosowiska. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wspólnota wsi Gliniska.

Rezerwat przyrody Suśle Wzgórza

 • Gmina: Dołhobyczów
 • Nadleśnictwo: poza granicami
 • Powierzchnia: 27,11 ha
 • Rok utworzenia: 1995
 • Rodzaj: leśny

Obszar leży na wysokości 215-239 m n.p.m. i obejmuje dwa wzgórza zbudowane są z margli wapiennych przykrytych warstwą lessów. Teren użytkowany są jako grunty orne (6% powierzchni terenu) oraz łąki i pastwiska (94%). Żyje tu jedna z siedmiu w naszym kraju, zwartych kolonii susła perełkowanego – gatunku ginącego w Polsce (gryzoń wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt), o priorytetowym znaczeniu w Unii Europejskiej. Gryzoń ten żyje na terenach o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj zasiedla łagodne i słoneczne stoki wzgórz z pokrywą lessów lub rędzin.

Znasz miejsca na Lubelszczyźnie, które warto pokazać? Możesz je opublikować na naszej stronie przechodząc TUTAJ.
Dodaj komentarz:
MUSISZ TO ZOBACZYĆ:
Poleski Park Narodowy Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy to jedno z najbardziej spokojnych i urokliwych miejsc leżących w dorzeczach Wieprza i Bugu. Jeżeli chcesz spędzić czas w pięknym, pełnym odprężającej zieleni i ciekawym miejscu, to z całą pewnością musisz zobaczyć co kryje to miejsce.

ZOBACZ
Zamknij
do góry